☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

84/2011

ZARZĄDZENIE nr 84 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 z dnia 11 maja 2011 roku


w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane”  (j.t. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa krytej pływalni przy ul. Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim”, w następującym składzie:

1.      Pan Janusz Mikuszewski - przewodniczący

2.      Pan Dariusz Wąsiewski  - członek

3.      Pan Jan Wieczorek  - członek

4.      Pan Marek Słomczyński  - członek

5.      Pan Grzegorz Szmyt - członek

Przy udziale:

 Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:

1.      Pan  Krzysztof  Boroch     

2.      Pani Hanna Owocka        

3.      Pan  Stanisław Piasecki              

 oraz Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ZAMBET: S.A. Al. Wojska Polskiego 52A; 06-100 Pułtusk                                                             

§ 2

Komisja rozpocznie swoje działanie w dniu 2011-05-17 roku o godz. 10:00 i zakończy pracę przedstawiając protokół końcowego odbioru do zatwierdzenia.

Miejsce zbiórki komisji wyznacza się na terenie budowy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-25 10:44:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-25 10:46:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168