77/2011

Zarządzenie  Nr   77 /2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia   4  maja 2011  r.

 

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia ofert na   dzierżawę   nieruchomości miasta.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.)   - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję    do  rozstrzygnięcia ofert  na dzierżawę   nieruchomości oznaczonych nr ewid. 8/4cz, 22cz, 21/3cz  obrębu  16 4-01  przy ul.Żołnierzy Września r. Gen.Thommee   w Nowym Dworze Mazowieckim  w następującym składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek – Małgorzata Ciszewska

3. Członek – Elżbieta Sobczak

§2.

Komisja   rozpocznie działalność z dniem powołania.  

§3.

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Przewodniczący Komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Z up. BURMISTRZA

 /-/  mgr inż. Janusz Mikuszewski

 Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-08-04 11:53:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-08-04 11:55:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki