☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

123/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  123 / 2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 21 lipca 2011 r.

 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 247 ust. 1,  art. 257 pkt 1 i 3  i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 41.588,00 zł,
 
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 116.896.744,98 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 94.610.687,17 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 22.286.057,81 zł
 
§ 2
 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r.  o kwotę 1.118.291,54 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 1.159.879,54  zł,
 
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 148.378.744,98 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 92.445.176,26 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.933.568,72 zł.
 
§ 3
 
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-08-04 12:04:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-08-04 12:10:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720