81/2011

Zarządzenie  Nr 81/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  10 maja  2011   r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia       przetargu ustnego      nieograniczonego w dniu 11 maja  2011  r.    na zbycie nieruchomości położonej     w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przemysłowej oznaczonej jako dz. nr ewid. 25/5, 26/3, 27/3, 28/3, 29/1, 30/3 obr. 14-04 oraz 2/3, 3/4, 4/4, 5/4, 6/3 obr. 14-05    w składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek -   Dariusz Tabęcki

3. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              /-/ Jacek Gereluk

                                                                                              Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-08-04 12:12:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-08-04 12:13:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki