☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

94/2011

Zarządzenie  Nr 94/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia   25 maja  2011   r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do przeprowadzenia  przetargu ustnego  nieograniczonego w dniu 26 maja  2011  r.  na zbycie nieruchomości położonych  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina  w składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek -   Dariusz Tabęcki

3. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                             

                                                                                              Burmistrz

                                                                                              /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-08-04 12:15:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-08-04 12:17:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168