☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

139/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  139/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 
 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.),
 
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§  1
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011 uchwałą Nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2011 r.
 
§  2
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011 uchwałą Nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2011 r.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-09-01 15:04:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-09-01 15:38:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168