147/2011

ZARZĄDZENIE  Nr 147 /2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  22 września 2011r.

 

w sprawie: zwołania zebrań mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Załącznika do Uchwały Nr VII/95/99 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej w wyborach do organów samorządu mieszkańców, oraz § 2 Uchwały Nr XI/128/11   Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców –  zarządzam, co następuje :

§ 1.

1.  Zwołać zebrania wyborcze według harmonogramu:

1)      Osiedle Nr 1 ( centrum miasta )           - w dniu  26 października 2011r.  o godz. 17.00   w Publicznym Gimnazjum Nr 1 ul. Słowackiego 2.

2)      Osiedle Nr 2 ( Osiedle Młodych )         - w dniu 21 października 2011r.  o godz. 17.30  w Publicznym Gimnazjum Nr 2, ul. Młodzieżowa 3.

3)      Osiedle Nr 3 ( Pólko )                           - w dniu 18 października 2011r.  o godz. 17.00 w siedzibie P.Z.W. – Koło Wędkarskie Nr 15, ul. Sukienna 23a .

4)      Osiedle Nr 4 ( Pólko )                           - w dniu 12 października 2011r.  o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Chemików 1a.

5)      Osiedle Nr 5 ( Nowodworzanka )        - w dniu 11 października 2011r.  o godz. 17.00 w Zespole Szkół Nr 2, ul. Długa 10.

6)      Osiedle Nr 6 ( Modlin Twierdza )       - w dniu 25 października 2011r.  o godz. 17.30 w siedzibie Zespołu Szkół –Modlin Twierdza, ul. Gen. Bema 312.

7)      Osiedle Nr 7 ( Modlin Stary )               - w dniu 17 października 2011r.  o godz. 17.30 w Zespole Szkół  Nr 3, ul. Szkolna 3.

8)      Osiedle Nr 8 ( Okunin )                         - w dniu 14 października 2011r. o  godz. 17.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Gospodarcza 1.           

2. Porządek dzienny zebrań stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.       Zarządzenie wymaga podania do wiadomości mieszkańców poprzez  rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w osiedlach, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz podanie w prasie lokalnej.

Burmistrz 
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-09-22 12:21:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-09-22 12:26:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki