144/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  144 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 września 2011 r.

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

 

Na podstawie art. 37a § 2, art. 56 § 1, art. 61d § 1, art. 61f § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku,  udziela się następującym pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim tj.:

1.     Zenon Klimczewski – Urzędnik Wyborczy

2.     Maria Stawicka – Zastępca Urzędnika Wyborczego

            upoważnienia do:

1)    przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji, o których mowa w art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego,

2)    sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania,

3)    przyjmowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego i wzywania do ich uzupełnienia,

4)    doręczania wyborcom pakietów do głosowania korespondencyjnego,

5)    przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych,

6)  przeprowadzenia pod nadzorem Burmistrza losowania członków obwodowych komisji wyborczych.

3.     Danuta Turczyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich upoważnienia do:

1)    przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji, o których mowa w art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego,

2)    sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania,

3)    przyjmowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego i wzywania do ich uzupełnienia,

4)    doręczania wyborcom pakietów do głosowania korespondencyjnego.

4.     Iwona Moskalenko – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

upoważnienia do:

1)    przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji, o których mowa w art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego,

2)    przyjmowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego i wzywania do ich uzupełnienia,

3)    doręczania wyborcom pakietów do głosowania korespondencyjnego,

4)    przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych,

5.     Zofia Abramczuk – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

upoważnienia do:

1)    przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji, o których mowa w art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego,

2)    przyjmowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego i wzywania do ich uzupełnienia,

3)    doręczania wyborcom pakietów do głosowania korespondencyjnego,

6.     Anna Serwatka – Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich

upoważnienia do:

1)    przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji, o których mowa  w art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-09-28 08:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-09-28 08:49:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki