148/2011

Zarządzenie  Nr 148/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  27 września 2011r.

 

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia  rokowań na zbycie nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  §  8 i  § 28 ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia     rokowań w dniu 28 września 2011 r.  o godz. 10.00  na zbycie nieruchomości położonych   w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Bohaterów Modlina  oznaczonych jako dz. 29/59, 28/12 i 29/61 oraz 28/15 i 29/64  obr. 8-03 w składzie:

1. Przewodniczący -  Andrzej Szakuro

2. Członek -  Małgorzata Ciszewska

3. Sekretarz – Agata Hryciuk.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski

Z-a Burmistrza 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-10-05 13:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-10-05 13:10:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki