152/2011

Zarządzenie Nr 152/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia  07 października 2011 r.

 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji Wyborczej.

 

Na podstawie 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 11 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4  w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Zespole Szkół Nr 1 (świetlica) ul. Chemików 6  – P. Zakrzewskiego Krzysztofa z powodu zrzeczenia się.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-10-11 13:25:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-10-11 13:29:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki