125/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E  

 Nr 125/2011

 

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 lipca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Targowiska Miejskiego” w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję d/s odbioru zadania pn: „Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ” w składzie:

Przedstawiciele Inwestora:

1.      Robert Smal – przewodniczący komisji

2.      Grzegorz Szmyt – członek komisji

3.      Jarosław Lis – członek komisji

4.      Zygmunt Leszczyński - członek komisji

oraz:

5.      Bogdan Jeziorski – Radny Rady Miejskiej

6.      Przedstawiciel wykonawcy

§ 2

Termin rozpoczęcia prac komisji ustala się na dzień 04 sierpnia 2011 r. godz. 1200 na Targowisku Miejskim Nr 1 przy ul. Targowej 11.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-10-13 11:10:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-10-13 11:11:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki