163/2011

Zarządzenie Nr 163/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  25 października 2011 r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia  przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 26 października  2011  r. o godz. 10.00   na zbycie nieruchomości położonej  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przemysłowej   oznaczonych jako dz.  25/5, 26/3, 27/3, 28/3, 29/1, 30/3,  2/3, 3/4, 4/4, 5/4, 6/3  obr. 14-04 i 14-05  w składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek -   Dariusz Tabęcki

3. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 

                                                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                                                             mgr inż. Janusz Mikuszewski

                                                                                                                             Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-10-27 12:08:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-10-27 12:09:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki