183/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  183 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U nr 105, poz. 870), zarządzam, co następuje:

  § 1

Powołuję z dniem 30 listopada 2011r. zespół powypadkowy w składzie:

1)      Ewa Pałac - inspektor Służby BHP w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

2)      Lidia Bisialska - przedstawiciel pracowników w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                        Zastępca Burmistrza

                                 /-/ Jacek Gereluk

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-05 11:11:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-05 11:12:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki