☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

188/2011

Zarządzenie   188/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia   05 grudnia 2011 r.

 w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia  przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 7 grudnia  2011  r. o godz. 10.00 na zbycie nieruchomości położonej  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Słowackiego   oznaczonej jako dz. nr 4/2 i 5/6  obr. 34  8-08  w składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek -   Dariusz Tabęcki

3. Członek – Agata Hryciuk

4. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

§2.

Komisja  rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

 /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-05 12:07:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-05 12:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720