☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

185/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  185 /2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
 
§  1
 
Projekt planu finansowego dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 określa załącznik Nr 1.
 
§  2
 
Projekt planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 określa załącznik Nr 2.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-09 07:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-09 08:34:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168