☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

194/2011

Zarządzenie nr 194/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się System Identyfikacji Wizualnej (SIW) do obligatoryjnego stosowania w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, celem ujednolicenia stylu wszelkiego rodzaju opracowań z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 2

Wdrożenie SIW zapewni:

a)      Naczelnik Wydziału Informatyki – w zakresie zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim materiałów elektronicznych (w tym szablonów dokumentów i stopek e-mail) niezbędnych do wprowadzenia SIW;

b)      Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – w zakresie przestrzegania zasad SIW przy zakupie lub wykonaniu materiałów przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim;

c)       Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej – w zakresie przestrzegania zasad SIW przy zakupie lub wykonaniu materiałów przeznaczonych na potrzeby promocji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-09 08:35:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-09 09:12:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168