☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

197/2011

Zarządzenie Nr 197/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego.


 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm) w związku z art. 272 ust. 1 i art. 274 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. 2010, Nr 21, poz. 108) oraz realizując Międzynarodowe Standardy Praktyki Audytu Wewnętrznego (Standard Atrybutów 1000) opublikowane przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 4 z dnia 20 maja 2011r. roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. 2011, Nr 5, poz.23) zarządza się co następuje

§ 1

Wprowadza się „Kartę Audytu Wewnętrznego” do stosowania w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-01-04 10:36:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-01-04 10:46:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168