198/2011

Zarządzenie Nr 198/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. Zm.) w związku z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Regulamin Audytu Wewnętrznego” do stosowania w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim  oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Załącznik do zarządzenia (Regulamin)

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-01-04 10:41:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-01-04 10:53:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki