☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

13/2012

ZARZĄDZENIE Nr 13 /2012

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie : przyznania stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.  zm.), w związku z Uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przyznaję stypendia miesięczne za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym, zawodnikom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przyznaję nagrody jednorazowe zawodnikom wymienionym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-01-17 10:43:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-14 12:45:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850