202/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  202 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
 
§  1
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011:
1/ zarządzeniem Nr 195/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 grudnia 2011 r.
2/ uchwałą Nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r.
3/ uchwałą Nr XVI/184/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011 r.
4/ uchwałą Nr XVI/187/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011 r.
5/ zarządzeniem Nr 201/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
§  2
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011:
1/ zarządzeniem Nr 195/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 grudnia 2011 r.
2/ uchwałą Nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r.
3/ uchwałą Nr XVI/184/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011 r.
4/ uchwałą Nr XVI/187/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011 r.
5/ zarządzeniem Nr 201/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-01-19 10:11:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-01-19 10:48:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki