☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 14/2012 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących udzielenia dotacji

ZARZĄDZENIE Nr 14/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
z dnia  16 stycznia 2012 r.

w sprawie : powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących udzielenia dotacji.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2001 r Nr.142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz  Uchwały Nr  XIV/162/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku; zarządzam, co następuje:

 §  1

W celu  dokonania publicznego otwarcia ofert oraz rozpatrzenia wniosków dotyczących udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy dwór Mazowiecki w 2012 roku

z budżetu gminy powołuję komisję w składzie:

1. Pan Zenon Klimczewski      Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

2. Pan Ahmed Jadou              Radny członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

3. Pan Bogdan Jeziorski          V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

 §  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-01-30 11:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-01-30 11:29:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850