☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

20/2012

ZARZĄDZENIE nr 20/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 1 lutego 2012

 

w sprawie: powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących udzielenia dotacji

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku  Uchwałą nr XIV/162/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie:  uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na Rok 2012, zarządza się, co następuje:

§  1

Powołuje się komisję w celu dokonania publicznego otwarcia ofert oraz rozpatrzenia wniosków dotyczących udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadania publicznego w zakresie: „Współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych oraz promowanie potencjału turystycznego Gminy” – w składzie:

1. P. Zenon Klimczewski – Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej,

2. P. Brzozowska Grażyna – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

3. P. Elżbieta Gauza – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-02 14:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-02 14:48:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850