☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

24/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 24/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia 02 lutego 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 103/2009 Burmistrza Miasta z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadza się następujące zmiany:

w Rozdziale I § 4 otrzymuje brzmienie:

Regulamin stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych na podstawie umowy o pracę oraz powołania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kadr.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                               Burmistrz Miasta

  /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Wydział Kadr
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-20 16:34:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-20 16:36:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850