☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

34/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  34 / 2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
§  1
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:
1) zarządzeniem Nr 28/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 lutego 2012r.
2) uchwałą Nr XVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2012r.
§  2
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:
1) zarządzeniem Nr 28/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 lutego 2012r.
2) uchwałą Nr XVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2012r.
§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.
 
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski 
Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-03-13 08:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-03-13 09:24:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850