☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

41/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 41/2012

Burmistrza  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 19 marca 2012 r.

 

w sprawie: powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym  Dworze  Mazowieckim.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001, Nr 13, poz. 123 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Ewę Borkowską na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 2

Powołanie następuje na czas określony od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2017 r.

§ 3

Powołanie na stanowisko dyrektora jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4

Wysokość i warunki wynagrodzenia zostaną określone odrębnym zarządzeniem.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnego prawa pracy oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001, Nr 13, poz. 123 ze zm.).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

                                                                 

                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                                               

  /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Wydział Kadr
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-03-26 10:12:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-03-26 10:12:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850