☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

51/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  51 /2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 marca 2012 r.
 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2011
 
 
 
Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 7  i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :
 
 
§ 1
 
Przyjąć bilans i rachunek zysków i strat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia .
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza
 
 
Wytworzył:
MBP
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-02 15:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-03 14:38:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850