☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

57/2012

Zarządzenie Nr 57/2012

Burmistrza Miasta Nowy  Dwór Mazowiecki

z dnia 2 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1  i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.      W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012 rozstrzyga się konkurs ofert, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku.

2.      Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 47/2012  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 23 marca 2012 roku, zatwierdzam następujące oferty: na zadanie 1 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego,

a)   Fundacji Trzciany

adres: Trzciany ul. Kwarcowa 15, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

tytuł zadania: Środowiskowa świetlica „Dla Ciebie”

wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 20 000 zł

na zadanie 2 Realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oferty:

b)   Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

Adres: 02-384 Warszawa, ul. Rokosowska 10

tytuł zadania: Program zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy”

wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 41 081,50 zł

c)   Fundacji Bene Vobis

Adres: ul. Wojska Polskiego 50/54 lok 56, 01-554 Warszawa

tytuł zadania: Szkolny Program Profilaktyki Uniwersalnej Fundacji Bene Vobis

wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 39 481,50 zł

d)   Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego „Gniazdo”

Adres: Kilińskiego 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tytuł zadania: Uzależnieniom mówię NIE

wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 4 900,00 zł

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-05 12:53:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-05 12:54:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660