☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

63/2012

Zarządzenie Nr 63/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm) w związku z art. 274 ust.3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz realizując Międzynarodowe Standardy Praktyki Audytu Wewnętrznego opublikowane przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 4 z dnia 20 maja 2011r. roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. 2011, nr 5, poz.23) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Księgę procedur audytu wewnętrznego do stosowania w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Audytor Wewnętrzny
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-11 15:38:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-11 15:38:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660