☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez portal lokalny portal-nowy-dwor-mazowiecki.pl

Uchwała Nr  …/ … /…

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia …

w sprawie:  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez portal lokalny portal-nowy-dwor-mazowiecki.pl.

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/536/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad użyczania  herbu Miasta – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1.       Wyraża się zgodę na umieszczenie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w portalu lokalnym portal-nowy-dwor-mazowiecki.pl.

2.       Wykorzystanie herbu musi odbyć się w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek zgodnie z zasadami użyczania herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr LIII/536/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006 r.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr  …/ … /…

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia …

 

Portal-nowy-dwor-mazowiecki.pl to nowy, lokalny, informacyjny portal internetowy, którego ideą jest publikowanie informacji dotyczących i istotnych dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. To im ma ów portal służyć. Umieszczenie herbu Miasta jako symbolu społeczności lokalnej na przedmiotowej stronie internetowej ma służyć integracji mieszkańców z portalem.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:02:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:04:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376