☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

Uchwała Nr XX/…/2012 

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.048.842,74 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę  292.261,38 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 118.464.586,75 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 101.891.493,07 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 16.573.093,68 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  1.173.553,25 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 416.971,89 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 119.136.989,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 95.039.790,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.097.199,51 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Załącznik „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:16:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 15:02:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376