☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 Uchwała Nr XX/      /2012

 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.   Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/         /2012Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 1:

  1. Kolumna „Wykonanie 2011”:

- zmiana nazwy – było „Przewidywane wykonanie 2011”,

- korekta danych, tj. korekta planu do wysokości wykonania na dzień 31.12.2011r.

  1. Kolumna „Prognoza 2012” – uaktualnienie danych w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012.

Załącznik Nr 2:

  1. „Programy, projekty lub zadania (razem)”,

Punkt a) „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem):

1/ wydatki bieżące, zmiana w zadaniu nr 1 – „Edukacja kluczem do sukcesu”: korekta w kolumnach: „Limit 2012” – 87.023,49 zł. (o kwotę 0,49 zł.), „Limit 2013” – 28.450,60 zł. (o kwotę 204,60 zł.), „Limit wydatków” – 115.474,09 zł. (o kwotę 205,09 zł.),

2/ wydatki bieżące, zmiana w zadaniu nr 2 – „Nowodworskie Okno na Świat – pokolenie eInclusion”: korekta w kolumnach: „Limit 2013” – 110.131,16 zł.
(o kwotę 11.718,85 zł.), „Limit wydatków” – 236.895,16 zł. (o kwotę
11.718,85 zł.).

Korekty dokonano po uwzględnieniu wykonania wydatków za 2011r.

punkt c) „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.
              a) i b) (razem),

1/ wydatki bieżące, zmiana w zadaniu nr 1 – „Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”: zwiększenie w kolumnach: „Łączne nakłady” – 330.000 zł. (o kwotę 180.000 zł.), „Limit 2012” – 150.000 zł.
(o kwotę 100.000 zł.), „Limit 2013” – 80.000 zł. (o kwotę 80.000 zł.), „Limit wydatków” – 230.000 zł. (o kwotę 180.000 zł.).

 

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:37:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 15:06:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376