☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

71/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  71 / 2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.),Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
 
§  1
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:
1) zarządzeniem Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r.
2) uchwałą Nr XX/224/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r.
3) zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2012r.
 
§  2
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:
1) zarządzeniem Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r.
2) uchwałą Nr XX/224/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r.
3) zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2012r.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.
 
 
Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski
Zastępca Burmistrza
Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-05-04 12:56:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-05-04 13:34:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720