☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

69/2012

Zarządzenie   69/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia   26 kwietnia 2012 r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia         przetargu ustnego      nieograniczonego w dniu 2 maja  2012   r. o godz. 10.00     na zbycie nieruchomości położonej    w Nowym Dworze Mazowieckim     oznaczonej jako dz. nr  14/16 obr. 33 8-07  przy ul. Legionów i Okrzei    w składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek – Dariusz Tabęcki

3. Członek -   Agata Hryciuk

4. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                           /-/ Jacek Kowalski

                                                                  

Wytworzył:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-05-09 14:09:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-05-09 14:10:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850