☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

75/2012

Zarządzenie  Nr   75/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  14 maja 2012   r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia  rokowań na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  §  8 i  § 28 ust. 1     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia     rokowań w dniu 16 maja  2012  r.  o godz. 10.00  na zbycie nieruchomości położonych   w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Bohaterów Modlina    oznaczonych jako dz. 28/12 i 29/61 oraz 28/15 i 29/64  obr. 8-03  w składzie:

1. Przewodniczący -   Małgorzata Ciszewska

2. Członek -    Hanna Szczodrowska

3. Sekretarz – Agata Hryciuk.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Z up. Burmistrza

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski

                                                                                                                             Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-05-15 11:55:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-05-15 11:56:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850