☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

81/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  81 / 2012                   
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki                   
z dnia 31 maja 2012 r.                   
                   
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012           
       
                   
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.),                    
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:                   
                   
§  1                   
                   
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian  w budżecie miasta na rok 2012 uchwałą Nr XXI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r.                   
                   
§  2                   
                   
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:                   
1)    zarządzeniem Nr 73/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 maja 2012r.                
2)    uchwałą Nr XXI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r.               
                   
§  3                   
                   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.   Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
 

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-05-31 12:27:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-05-31 12:39:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850