☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

82/2012

Zarządzenie Nr 82/2012

Burmistrza Miasta Nowy  Dwór Mazowiecki

z dnia 04 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1  i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.      W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży- mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego oraz uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki nie będących mieszkańcami Nowego Dworu Mazowieckiego

2.      Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 80/2012  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 maja 2012 roku, zatwierdzam następujące oferty:

a)     Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie

 adres: 02-364 Warszawa ul. Rokosowska 10

tytuł zadania: organizacja obozu profilaktyczno –rozwojowego dla liderów młodzieżowych – dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przez Zespół Ośrodków Wypoczynkowych Dzieci i Młodzieży „Sam-ba” w  Krągu, 89-530 Śliwice (Bory Tucholskie) w okresie od 24 lipca do 06 sierpnia 2012r. dla 10 uczestników wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 2 500,00 zł

 

b)    Parafialno - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młode Orły”

adres: 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Młodzieżowa 1

tytuł zadania: organizacja obozu sportowego pt.:

1)     „Wakacje z koszykówką na sportowo” w okresie od 18 do 25 sierpnia 2012r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Ostrołęka  ul. Witosa 1, dla 15 uczestników

2)    „Piłkarskie wakacje” w okresie od 18 - 25 sierpnia 2012  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,  Ostrołęka  ul. Witosa 1, dla 15 uczestników wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 4 000,00 zł

 

c)     Uczniowskiego Klubu Sportowego „REDUTA”

adres: 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Bema 312

tytuł zadania: organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w Ośrodku Wypoczynkowym „Barka”  76-104 Jarosławiec ul. Bałtycka 101, w okresie od 30 czerwca do 10 lipca 2012r. dla 27 uczestników wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 5500,00 zł

.

d)    Uczniowskiego Klubu Sportowego „LOTNISKO MODLIN”

adres: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Szkolna 3 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

nazwa zadania : organizacja wypoczynku letniego w okresie od 15 do 26 lipca 2012r. w formie kolonii letniej w  Jastrzębiej Górze ul. Marynarska 2, dla 45 uczestników wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 10 300,00 zł.

 

e)     Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki

adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Harcerska 1

nazwa zadania: organizacja  „Harcerskiej akcji letniej” w miejscowości Przerwanki na bazie obozowej Hufca ZHP Otwock „Cyranka”, w okresie od 23 lipca do 11 sierpnia 2012r. dla 70 uczestników wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 19 500,00 zł.

 

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Wydział Edukacji
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-06-05 12:07:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-06-05 12:09:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660