☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

83/2012

Zarządzenie Nr 83/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 05 czerwca 2012

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Młodzieżowa 1

 

Na podstawie art. 36a ust. 2  związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami)  oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim,  ul. Młodzieżowa 1, utworzonego z dniem 1 września 2012 roku

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Wydział Edukacji
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-06-05 14:47:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-06-05 14:51:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379624