☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

88/2012

ZARZĄDZENIE Nr 88/2012

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie: przyznania jednorazowego stypendium artystycznego Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, zarządzam, co następuje:

§1

Przyznaję jednorazowe stypendium artystyczne w wysokości 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto Adriannie Patłaszyńskiej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-06-20 11:15:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-06-20 11:21:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660