☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kancelaria Burmistrza

Kierownikiem Kancelarii Burmistrza jest Pani  Anna Jurkowska

tel: 22 51 22 111.

e-mail: anna.jurkowska@nowydwormaz.pl

Kancelaria Burmistrza podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.

Podstawowy zakres działania Kancelarii Burmistrza to:

 
1) obsługa Kancelarii Burmistrza, poprzez prowadzenie czynności kancelaryjno – technicznych oraz zarządzanie czasem Kierownictwa – prowadzenie kalendarza;
2) organizowanie narad i spotkań prowadzonych przez Kierownictwo Urzędu;
3) realizacja zadań związanych ze sprawnym obiegiem dokumentów i informacji między Wydziałem a klientem wewnętrznym i zewnętrznym;
4) przyjmowanie interesantów, pracowników Urzędu, gości i przedstawicieli prasy oraz udzielanie im informacji;
5) opracowywanie comiesięcznych informacji z pracy Burmistrza dla potrzeb Rady lub innych organów;
6) tworzenie dobrej atmosfery i wizerunku przyjaznego Urzędu;
7) dbanie o funkcjonalność, porządek i estetykę Kancelarii Burmistrza i gabinetów Burmistrza, jego Zastępcy oraz Sekretarza;
8) prowadzenie Punktu Obsługi Interesanta, w tym:    
a) zarządzanie Elektronicznym Obiegiem Dokumentów,
b) bieżące ewidencjonowanie korespondencji wpływającej,
c) zapewnienie bieżącej wysyłki korespondencji urzędowej,
d) obsługa centrali telefonicznej,
e) dostarczanie i odbiór korespondencji oraz przesyłek niestandardowych (w tym dokumentów aplikacyjnych, dot. projektów zewnętrznych, przetargowych) do instytucji na terenie oraz poza teren Miasta;
9) nadzór nad prowadzeniem rejestrów wyjść pracowników w godzinach pracy;
10) gromadzenie i prowadzenie dokumentacji jednoosobowych spółek gminnych oraz spółek z udziałem majątku Miasta;
11) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych;
12) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć promocyjnych realizowanych samodzielnie i wspólnie z podmiotami gospodarczymi z terenu Miasta w zakresie promocji i turystyki;
13) współpraca z podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz rozwoju turystyki;
14) współpraca z instytucjami zajmującymi się promocją gospodarczą miast, gmin i firm;
15) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych – współpraca z innymi Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w tym zakresie;
16) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
17) prowadzenie całości spraw dotyczących przyznawania stypendiów artystycznych;
18) promowanie ofert gospodarczych uwzględniających zamierzenia rozwoju Miasta;
19) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczych Miasta, w tym poszukiwanie potencjalnych inwestorów, ułatwianie im kontaktów w urzędach, a także opieka nad nimi w czasie misji gospodarczych lub wizyt studyjnych;
20) opracowywanie i aktualizacja dokumentów dotyczących programowania rozwoju Miasta;
21) promocja walorów turystycznych Miasta;
22) działania na rzecz propagowania historii Miasta i promowanie wybitnych osiągnięć mieszkańców Miasta dokonanych na arenie krajowej i zagranicznej;
23) opracowywanie materiałów informacyjnych, folderów i informatorów o Mieście, promocja zewnętrzna i wewnętrzna Miasta;
24) opracowywanie serwisu informacyjnego dla mediów o pracy Urzędu i Rady;
25) prowadzenie newslettera i stron w serwisach społecznościowych;
26) gromadzenie informacji o Mieście ukazujących się w mediach;
27) kształtowanie i kreowanie polityki informacyjnej Miasta zmierzającej do rozwoju samorządu lokalnego, rozumienia idei samorządności i aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych;
28) obsługa wizyt studyjnych, kontakty z mediami;
29) współpraca z instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których Miasto jest członkiem oraz nawiązywanie takiej współpracy w zakresie merytorycznym Wydziału;
30) koordynacja realizacji umów i porozumień o współpracy z gminami zagranicznymi;
31) współpraca z placówkami kultury, sportu i rekreacji w ramach wykonywanej przez nie działalności statutowej;
32) działania związane z udziałem w konkursach mających na celu promocję i umacnianie marki Miasta.
33) współorganizacja wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i związanych z wielokulturową przeszłością Nowego Dworu Mazowieckiego.
34) tworzenie fotorelacji i artykułów prasowych z wydarzeń organizowanych przez Miasto.
35) udział w opracowywaniu koncepcji graficznych materiałów promocyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
36) zlecanie i koordynacja opracowywania materiałów graficznych promujących miejskie wydarzenia.
37) współpraca przy tworzeniu okolicznościowych pism, życzeń, gratulacji i wystąpień.
38) realizacja i wdrażanie kampanii komunikacyjnych, współtworzenie planu promowania przedsięwzięć własnych urzędu miejskiego.
39) nawiązywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi przy realizacji projektów promocyjnych Miasta.
40) przygotowywanie umów z kontrahentami współpracującymi z Urzędem w zakresie promocji i organizacji wydarzeń.
41) współpraca z wydziałem organizacyjnym w zakresie layoutu miejskiej strony internetowej.

 

 
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2013-01-16 11:40:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-27 13:59:05)

 
 
liczba odwiedzin: 14337156

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X