☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym

 

Dokumenty wymagane:

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym.

2.Kserokopia licencji.

3.Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.

4.Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

5.Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.

6.Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.

7.Cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykaz uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

Opłaty:

Dla przewozu regularnego - obszar gminy
• do 1 roku – 100 zł
• do 2 lat – 150 zł
• do 3 lat – 200 zł
• do 4 lat – 250 zł
• do 5 lat – 300 zł

Wniosek do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób


Za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu)
• 1% opłaty jak za wydane zezwolenie.
W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia:
• za wydanie zezwolenia - 10% opłaty jak za wydanie zezwolenie,
• za wydanie wypisu z zezwolenia - 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
• za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 229

Tel.: 22 5122263

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. Nr 58).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 poz.916 ze zm.).

 

 

Wytworzył:
Urszula Kleniewska
(2019-01-16)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2012-07-25 13:22:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2013-11-08 14:29:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156