☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

129/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  129 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego  na rok 2012
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
 
§  1
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012 zarządzeniem Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 02 sierpnia 2012r.
 
§  2
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012 zarządzeniem Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 02 sierpnia 2012r.
 
§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-08-28 13:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-08-28 13:37:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239502