☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

118/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  118 / 2012               
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki               
z dnia 02 sierpnia 2012 r.               
               
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012       
       
               
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:               


§ 1           
1.    Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:           
    1)     zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 72.400,00 zł.       
               
2.    Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 120.214.227,12 zł,  w tym:           
    1)     dochody bieżące w kwocie: 103.922.665,44 zł,       
    2)     dochody majątkowe w kwocie: 16.291.561,68 zł.       

§ 2               
1.    Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:           
    1)     zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 102.588,00 zł,       
    2)     zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 174.988,00  zł.       
               
2.    Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 120.725.520,12 zł,  w tym:           
    1)     wydatki bieżące w kwocie: 95.778.916,77 zł,       
    2)     wydatki majątkowe w kwocie: 24.946.603,35 zł.       

§ 3               
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.               

§ 4               
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.              

 

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-08-27 16:18:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-08-27 16:23:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850