☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  176 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2012 r.
 
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012
 
          Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§  1
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:
1) uchwałą Nr XXV/289/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 listopada 2012r.
2) zarządzeniem Nr 171/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 listopada 2012r.
 
§  2
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian  w budżecie miasta na rok 2012:
1) uchwałą Nr XXV/289/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 listopada 2012r.
2) zarządzeniem Nr 171/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 listopada 2012r.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2012-12-12 11:35:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2012-12-12 12:07:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660