☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  177 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2012 r.
 
w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2013
 
          Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.),  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§  1
 
Projekt planu finansowego dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2013 określa załącznik Nr 1.
 
§  2
 
Projekt planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2013 określa załącznik Nr 2.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2012-12-12 15:04:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2012-12-12 15:09:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850