☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Straż Miejska

Komendantem Straży Miejskiej jest Pan Piotr Rogiński

tel: 22 51 22 291

e-mail: piotr.rogiński@nowydwormaz.pl

Wydział Informatyki podlega Burmistrzowi Miasta

Podstawowy zakres działania Straży Miejskiej to:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2) czuwanie nad porządkiem oraz kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia;
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta;
10) pełnienie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie dozoru budynku Urzędu oraz Systemu Monitoringu Miejskiego;
11) prowadzenie spraw dotyczących obsługi i funkcjonowania monitoringu miejskiego;
12) przygotowywanie spraw kierowanych do Sądu oraz innych związanych z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK);
13) realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych;
14) realizacja zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu Miasta;
15) opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, który określa szczegółowe zadania oraz tryb pracy Straży Miejskiej w drodze odrębnego zarządzenia.
 
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-05-29 13:45:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-28 09:41:09)

 
 
liczba odwiedzin: 14337024

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X