WPI.271.4.2013

Budowa i przebudowa dróg gminnych - przebudowa istniejących sieci kablowych 15 kV, linii napowietrznej 15kV, stacji transformatorowej i linii niskiego napięcia kolidujących z planowaną budową drogi serwisowej po wschodniej stronie wiaduktu w ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Treść ogłoszenia

Dokument opublikowano w dniu 26 marca 2013 roku

Wytworzył:
Udostępnił:
Zamówień Biuro
(2013-04-08 10:46:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zamówień Biuro
(2013-04-08 10:47:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki