☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

181/2013

Zarządzenie  Nr 181/2013

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  15.10.2013 r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)  oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do   przeprowadzenia przetargu  na zbycie nieruchomości położonych w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 23 października 2013 roku:

1. przy ul. Sobieskiego (dz. nr ewid. 59/2 i 59/3    obr. 31 8-05) – o godz. 10.00;

2. przy ul. Długiej (dz. nr ewid. 108/4 , 108/3  oraz 110/1  obr.  45 11-04 ) – o godz. 11.00; 

3. przy ul. Gen. Berlinga   (dz. nr ewid. 5/240, 5/241, 5/242, 5/243, 5/244, 5/245 obr.  50 12-04)  o godz.   12.00;     

w składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Z-ca Przewodniczącego -   Dariusz Tabęcki  

3. Członek – Agata Hryciuk

4. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                  

 

Z up. Burmistrza

/-/ Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Małgorzata Ciszewska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2013-10-16 15:20:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2013-10-29 11:59:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 15928908