☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uznanie ojcostwa

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem

Urzędu Stanu CywilnegoWymagane dokumenty:
1. Dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka,

 
Opłaty:

- Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa, jego przyjęcie i dokonanie zmiany  w akcie urodzenia zwolnione jest opłaty skarbowej.

  Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 11, tel. (22)  51 22 270, 271.


Termin i sposób załatwienia sprawy :
- Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:
1. Uznanie ojcostwa może nastąpić w następujących przypadkach:
- jeżeli dziecko nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa,
- jeżeli wydane zostało orzeczenie, że mąż matki nie jest ojcem tego dziecka,
- jeśli pochodzenie dziecka nie zostało wcześniej ustalone, czy to poprzez uznanie ojcostwa, czy też w postępowaniu przed sądem opiekuńczym,
- jeśli nie toczy się przed sądem opiekuńczym żadne postępowanie mające na celu ustalenie pochodzenia dziecka,
- jeśli w żadnym urzędzie stanu cywilnego nie odmówiono przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
Inne informacje:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć również przed konsulem.
Jeżeli oświadczenie składa osoba nieznająca języka polskiego będzie ono mogło być przyjęte w obecności tłumacza przysięgłego.
Jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło lat 13, potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

3. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.

 

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 22:38:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:29:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380