☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicąWymagane dokumenty :
1. Dowód osobisty lub paszport,

2.  Podanie o wydanie zaświadczenia.

3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych  w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 

Opłaty :
zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą – 38 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001. Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 11,  tel. (22)  51 22 270, 271

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:
Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel RP posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można uzyskać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski lub w konsulacie.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesiące od daty wydania.

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 22:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:34:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380