☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 04.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wymagane dokument:

1. Podanie umotywowane ważnymi względami.

2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawców.

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty :
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu - 39 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001. Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

 

Miejsce złożenia dokumentów :
 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 11, tel. (22)  51 22 270, 271

Termin  załatwienia sprawy :

Niezwłocznie.
Tryb Odwoławczy
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wniosek 

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-21 10:43:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-31 10:09:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380